Pomocnik badacza

Prowadzenie badań w naszym laboratorium wymaga pomocy wielu osób. W semestrze jesteśmy gotowi przyjąć od 5 do 10 pomocników badacza, którzy będą mieli szanse pracować ze studentami czwartego i piątego roku przy prowadzeniu badań do prac magisterskich oraz przy projektach zarówno naukowych jak i biznesowych realizowanych przez pracowników Cob Labu.

Projekty realizowane w Cob Lab dotyczą:

zachowań w organizacji (postawy utajone, psychologiczne koszty pracy, diagnoza kultury organizacyjnej, job crafting, zaangażowanie w pracę);

psychologii marketingu (przetwarzanie treści reklamy, wielozadaniowość medialna, lokowanie produktu, wpisy sponsorowane);

etyki w biznesie (społeczna odpowiedzialność firm, kultura etyczna w organizacji, wpływ własnego interesu na decyzje moralne, moralne licencjonowanie, korupcja).

W ramach pracy w Cob Lab pomocnicy badacza uczęszczają na co tygodniowe spotkania w czasie których omawiane są najnowsze badania z najlepszych czasopism psychologicznych, aktualnie realizowane projekty badawcze, nowe metody badawcze oraz wyniki badań członków zespołu.

Praca w roli pomocnika badacza wymaga zaangażowania i poświecenia około 10 godzin w tygodniu. Osoby zainteresowane dołączeniem do Cob Labu powinny interesować się psychologią organizacji, marketingu lub społeczną. Dodatkowo poszukujemy osób, które są zainteresowane uczeniem się o badaniach i metodologii badawczej, wykazują łatwość w pracy z programami komputerowymi, czują się swobodnie w kontakcie z obcymi osobami, chciałyby pracować w Cob Labie dłużej niż jeden semestr, są wytrwałe i nie boją się ciężkiej pracy.

Przeważnie zatrudniamy nowych pomocników badacza pod koniec września oraz stycznia. Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana aplikowaniem na stanowisko pomocnika badacza wypełnij formularz pod tym linkiem.