Pracownicy

Poznaj nasz zespół!

dr Agnieszka Popławska-Boruc
Kierownik Cob Lab
dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
z-ca Kierownika Cob Lab
dr Marta Roczniewska
Badacz Cob Lab
dr Konrad Bocian
Badacz Cob Lab