dr Agnieszka Popławska-Boruc

Agnieszka Popławska-Boruc 
jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. 

Obszar badawczy 
Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię poznawczą oraz badania nad uczeniem utajonym. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest psychologia marketingu, a zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych – na przykład zjawisko wielozadaniowości medialnej.

Doświadczenie biznesowe
Uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu dla trójmiejskich firm. Współpracowała również z Politechniką Gdańską w ramach projektu Centrum Doskonałości NIWA oraz Most Wiedzy jako ekspert z dziedziny promocji i komunikacji. Kierowała także projektem realizowanym wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach którego powstał Pomorski Ośrodek Kompetencji w Gdańsku, który diagnozuje kompetencje osób bezrobotnych.

Publikacje

Szumowska, E., Popławska-Boruc, A., Kuś, J., Osowiecka, M., Kramarczyk, J. (2018). When frequent media multitaskers perform worse and when they do not: The role of self-regulation ability and strategy manipulation. Computers in Human Behavior, vol. 83, ss. 184-193.

Popławska, A. (2015). C2niwa community– segmentation criteria and building brand associations on the example of a selected target group, w: Task Quarterly, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, vol. 19, nr 4, s. 541-550.

Popławska, A., Osowiecka, M., Kramarczyk, J. (2015). Medialna wielozadaniowość – specyfika konstruktu i ujęcie międzykulturowe. International Business and Global Economy, nr 34, s. 163-174.

Popławska, A., Roczniewska, M., Sterczyński, R. (2014). Wpływ ograniczenia zasobów poznawczych na podejmowanie decyzji w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk. Studia Psychologiczne, vol. 52, nr 1, s. 33-46.

Retowski, S., Popławska, A., Buczny, J., Sterczyński, R., Trzepiota, M., Roczniewska, M. (2014). Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, s. 350.