dr Konrad Bocian

Konrad Bocian 
jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Organizacji i Marketingu  na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. 

Obszar badawczy
Jego zainteresowania badawcze obejmują obszar zachowań moralnych w kontekście organizacyjnym, możliwości zastosowania modelu sprawczości i wspólnotowości w marketingu, badań nad postawami i przekonaniami na temat inteligencji, talentu oraz wysiłku.

Nagrody
Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Rektora Uniwersytetu SWPS oraz najlepszego doktoranta Międzydyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. Dwukrotny zdobywca pierwszej nagrody za najlepszą prezentację konferencyjną.

Doświadczenie biznesowe
W latach 2013-2016  pracował na stanowisku dyrektora ds. nauki w firmie Quantum Lab, gdzie odpowiadał za teorię oraz walidację danych, na podstawie których powstały produkty firmy (więcej).

Granty
Pracował jako główny wykonawca w dwóch grantach: Maestro (NCN) oraz Mistrz (FNP).

Publikacje

Bocian, K., Białobrzeska, O., Parzuchowski, M. (2017). Assessing size and subjective value of objects with diminutive names. Polish Psychological Bulletin, Volume 48, Issue 3, 423–429.

Parzuchowski, M., Bocian, K., Wojciszke, B. (2016). Od skrajności do codzienności: współczesna psychologia ocen moralnych. Psychologia Społeczna, 11 (39), 388–398.

Bocian, K., Baryla, W., Wojciszke, B. (2016). When Dishonesty Leads to Trust: Moral Judgments Biased by Self-interest are Truly Believed. Polish Psychological Bulletin, Volume 47, Issue 3, 366–372.

Parzuchowski, M., Bocian, K., Pascal, G. (2016). Sizing Up Objects: The Effect of Diminutive Forms on Positive Mood, Value, and Size Judgments. Front. Psychol. 7:1452.

Wojciszke, B., Parzuchowski, M., Bocian, K. (2015). Moral judgments and impressions. Current Opinion in Psychology, 6:50-54.

Białobrzeska, O., Bocian, K., Parzuchowski, M., Frankowska, N., Wojciszke, B. (2015). To nie fair (bo mi szkodzi): zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej. Psychologia Społeczna, 2 (33) 149–162.

Wojciszke, B., Bocian, K., Parzuchowski, M., Szymków, A. (2014). On the inescapability of bias in moral judgments. Nauka, 3, 45-62.

Bocian, K., Wojciszke, B. (2014). Unawareness of Self-interest Bias in Moral Judgments of Others’ Behavior. Polish Psychological Bulletin, Volume 45, Issue 4, Pages 411–417.

Bocian, K., & Wojciszke, B. (2014). Self-Interest Bias in Moral Judgments of Others’ Actions. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 40(7), 898– 909.

Klein, R. A., Ratliff, K. A., Vianello, M., Adams, R. B., Jr., Bahník, Š., Bernstein, M. J., Bocian, K., Brandt, M. J., Brooks, B., Brumbaugh, C. C., Cemalcilar, Z., Chandler, J., Cheong, W., Davis, W. E., Devos, T., Eisner, M., Frankowska, N., Furrow, D., Galliani, E. M., Hasselman, F., Hicks, J. A., Hovermale, J. F., Hunt, S. J., Huntsinger, J. R., IJzerman, H., John, M., Joy-Gaba, J. A., Kappes, H. B., Krueger, L. E., Kurtz, J., Levitan, C. A., Mallett, R., Morris, W. L., Nelson, A. J., Nier, J. A., Packard, G., Pilati, R., Rutchick, A. M., Schmidt, K., Skorinko, J. L., Smith, R., Steiner, T. G., Storbeck, J., Van Swol, L. M., Thompson, D., van’t Veer, A., Vaughn, L. A., Vranka, M., Wichman, A., Woodzicka, J. A., & Nosek, B. A. (2014). Investigating variation in replicability: A “many labs” replication project. Social Psychology, 45, 142-152. doi: 10.1027/1864-9335/a000178.

Parzuchowski, M., Bocian, K., Baryła, W. (2012). Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej nasila motyw czystości. Psychologia Społeczna, 7, (23), 297–306.