Etyka w Biznesie

Bocian, K., Baryla, W., Wojciszke, B. (2016). When Dishonesty Leads to Trust: Moral Judgments Biased by Self-interest are Truly Believed. Polish Psychological Bulletin, Volume 47, Issue 3, 366–372.

Parzuchowski, M., Bocian, K., Wojciszke, B. (2016). Od skrajności do codzienności: współczesna psychologia ocen moralnych. Psychologia Społeczna, 11 (39), 388–398.

Wojciszke, B., Parzuchowski, M., Bocian, K. (2015). Moral judgments and impressions. Current Opinion in Psychology, 6:50-54.

Białobrzeska, O., Bocian, K., Parzuchowski, M., Frankowska, N., Wojciszke, B. (2015). To nie fair (bo mi szkodzi): zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej. Psychologia Społeczna, 2 (33) 149–162.

 Bocian, K., & Wojciszke, B. (2014). Self-Interest Bias in Moral Judgments of Others’ Actions. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 40(7), 898– 909.

Bocian, K., Wojciszke, B. (2014). Unawareness of Self-interest Bias in Moral Judgments of Others’ Behavior. Polish Psychological Bulletin, Volume 45, Issue 4, Pages 411–417.

Wojciszke, B., Bocian, K., Parzuchowski, M., Szymków, A. (2014). On the inescapability of bias in moral judgments. Nauka, 3, 45-62.